"Het lekkerste eten uit Schoonhoven"

Geschiedenis van Eethuis de Waag

1356 Jan van Blois verhuurt de Waag aan de Poorters van Schoonhoven. Bij de grote stadsbrand wordt de Waag verwoest samen met 320 huizen, 3 kloosters, 1 poort, 1 toren, 9 oliemolens en het Slot.

1519 Aan de herbouw wordt begonnen.

1558 Philips II geeft de Waag aan de stad Schoonhoven in pandschap.

1617 De Waag ondergaat een verbouwing.

1758 Door verbouwingen krijgt de Waag zijn definitieve vorm..

1762 Van Berkum schrijft: "een ongeloofelyke menigte Hennip wordt in de Waag Jaarlyks gewogen, welke alhier voor alle Koopluyden wordt ter markt gebragt en verkogt."

1972 De Waag wordt in gebruik genomen als Pannekoekenhuis.

1995 De Waag wordt uitgebreid tot eethuis.

Copyright Eethuis de Waag 2021 - Alle rechten voorbehoudeno | Privacyverklaring